Thông tin về công tác nhân sự trong quý I/2017


Phòng Tổ chức - Hành chính thông báo đến quý đơn vị về công tác nhân sự trong thời gian quý I năm 2017 để nắm thông tin. Cụ thể như sau:

* Nghỉ hưu theo quy định

1. ThS Dương Thị Việt, Chủ tịch Công đoàn Trường nghỉ hưu từ ngày 01/3/2017.

2. ThS Phạm Thị Hạ Nguyên, Trưởng phòng Đào tạo nghỉ hưu từ ngày 01/4/2017.

* Chuyển công tác trong ĐHQG-HCM và nội bộ Trường

1. TS Dương Như Hùng, Phó Hiệu trưởng chuyển công tác đến Trường Đại học Bách Khoa từ ngày 01/3/2017.

2. Tiếp nhận ThS Lê Văn Hinh, từ Ban Quan hệ đối ngoại ĐHQG-HCM về công tác tại Trường từ ngày 01/4/2017.

3 - 4. ThS Nguyễn Thôn Dã và ThS Vũ Văn Điệp, chuyên viên Tổ Công nghệ thông tin chuyển về Khoa Hệ thống thông tin của Trường từ ngày 16/01/2017. 

5. CN Bùi Thị Như Hằng, chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính chuyển về Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên Trường từ ngày 15/4/2017.

* Chấm dứt hợp đồng làm việc

1. CN Lê Vân, chuyên viên Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên chấm dứt hợp đồng làm việc từ ngày 01/02/2017.

2. CN Đào Xuân Chung, chuyên viên Phòng Đào tạo chấm dứt hợp đồng làm việc từ ngày 01/4/2017.

3. CN Nguyễn Thế Anh, nhân viên Phòng Hợp tác quốc tế chấm dứt hợp đồng làm việc từ ngày 01/4/2017.

* Ký hợp đồng nhân sự mới

1. ThS Nguyễn Minh Hiền, giảng viên Khoa Luật từ ngày 01/4/2017

2. CN Trần Anh Tuấn, chuyên viên Phòng Hợp tác quốc tế từ ngày 15/02/2017

3. CN Hoàng Ngọc Tuý, chuyên viên Thư viện từ ngày 01/3/2017

4. CN Châu Văn Hồ, chuyên viên Phòng Đào tạo từ ngày 01/4/2017

Trân trọng./.


Tổng truy cập: 423,753

38,265