Thông báo điểm danh bằng hình thức quét vân tay kể từ ngày 15/4/2021

Kính chào quý Thầy, Cô

 

Phòng Tổ chức - Hành chính kính gửi Thông báo số 26/TB-ĐHKTL về việc điểm danh bằng hình thức quét vân tay kể từ ngày 15/4/2021.

 

Kính đề nghị thư ký, văn thư các đơn vị triển khai đến các chuyên viên, nhân viên của đơn vị mình.

Trân trọng./.

 

Nội dung chi tiết của Thông báo quý Thầy, Cô vui lòng tải tại file đính kèm : Thongbao-So26-DHKTL_0001.pdfTổng truy cập: 530,555