Thông báo tuyển dụng nghiên cứu viên

Thông tin tuyển dụng
                                          Research proposal
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tổ chức – Hành chính, Trường Đại học Kinh tế - Luật. 
- Nộp bản scan hồ sơ qua địa chỉ e-mail: phongtchc@uel.edu.vn.

Mọi thắc mắc ứng viên có thể liên hệ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Khu phố 3, P. Linh Xuân, Q. Thủ Đức, TP. HCM. ĐT: 37244 555 (6351 hoặc 6356) hoặc truy cập địa chỉ website: www.uel.edu.vn  Tổng truy cập: 365,939

26,803