Lớp bồi dưỡng kiến thức về công tác văn thư do Ban Thanh tra - Pháp chế, ĐHQG-HCM tổ chức


Phòng TC-HC kính gửi các đơn vị Công văn số 1027/ĐHQG-TTPC ngày 28/5/2014 về việc tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức về công tác văn thư do Ban Thanh tra - Pháp chế, ĐHQG-HCM tổ chức, cụ thể:

- Thời gian: Ngày 16 và 17/6/2014 (thứ 2, thứ 3)

- Địa điểm: phòng 617, Nhà Điều hành ĐHQG-HCM

- Kinh phí: Do ĐHQG-HCM chi trả

- Thành phần tham dự: Xem chi tiết tại đây.

Kính đề nghị quý đơn vị phản hồi danh sách đăng ký tham dự trong ngày hôm nay để phòng TC-HC tiến hành đăng ký với ĐHQG.

Trân trọng./.


Tổng truy cập: 365,917

26,781