Khóa bồi dưỡng tiếng Anh cho cán bộ quản lý và chuyên viên tham gia đánh giá AUN

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2014, đồng thời nhằm nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh khi cán bộ tham gia tiếp đoàn đánh giá ngoài AUN, Phòng TC-HC kính gửi các đơn vị thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng tiếng Anh như sau:
      
     - Tên khóa bồi dưỡng: English for AUN

     - Địa điểm học: Trường Đại học Kinh tế - Luật

     - Thời gian học: 15h45-17h15 các ngày thứ 2-4-6 hàng tuần, bắt đầu từ 14/07/2014.

      - Số lượng: Xem chi tiết tại đây

Kính đề nghị các đơn vị phản hồi thông tin cán bộ của đơn vị mình tham gia khóa học về phòng TC-HC trước ngày 30/6/2014.

Trân trọng./.Tổng truy cập: 365,925

26,789