Tiếp và làm việc với Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM

Ngày 25.04.2017, Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh tế - Luật đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn cán bộ Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM do Phó Hiệu trưởng Võ Tuyển làm trưởng đoàn. 
Tại buổi làm việc, Trường Đại học Kinh tế - Luật đã trao đổi và chia sẻ với Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM những kinh nghiệm triển khai đánh giá cấp chương trình theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á. Sau buổi trao đổi, thảo luận, Đoàn cán bộ Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM cũng đã tham quan cơ sở vật chất của Trường Đại học Kinh tế - Luật./. 


Đại diện Khoa Kế toán - Kiểm toán UEL chia sẻ về kinh nghiệm chuẩn bị tài liệu, minh chứng 
phục vụ đánh giá AUN


Đoàn công tác Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM


Đoàn công tác Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM tham quan 
Phòng Mô phỏng thị trường tài chính UEL


Đoàn công tác Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM tham quan 
Phòng Nghiên cứu kinh doanh thông minh BI lab

Thực hiện: CCA


Tổng truy cập: 504,485