Thông tin về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức quản lý thuộc Trường

Kính gửi Quý Thầy, Cô cán bộ, viên chức, nhân viên toàn Trường

Phòng Tổ chức - Hành chính kính gửi quý Thầy Cô thông báo về việc đổi tên, thành lập đơn vị và bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức quản lý gắn với nhiệm kỳ của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật.Tổng truy cập: 543,916