TB mở lớp bồi dưỡng “Nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học”

Thực hiện Kế hoạch 150/KH-ĐHKLT ngày 17/4/2017 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức nhà trường năm 2017, nhằm bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với giảng viên đang giảng dạy tại Trường, phòng Tổ chức – Hành chính thông báo đến các đơn vị thông tin chi tiết về chương trình khóa học “Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học” như sau:

1. Tên khóa học: Nghiệp vụ sư phạm giảng dạy dành cho giảng viên đại học.

2. Địa điểm học: Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP.HCM (Trường hợp đăng ký đủ số lượng 80 thầy/cô, lớp học sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Kinh tế - Luật).

3. Thời gian và học phí: 25/7/2017 (Từ 17h45 đến 20h30, Thứ 3-5-7 hàng tuần).

-         05 tháng đối với đối tượng chưa có kinh nghiệm giảng dạy hoặc có kinh nghiệm giảng dạy dưới 02 năm. Học phí 3.200.000đ/HV.

-         03 tháng đối với đối tượng là giảng viên đang giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng (đã có kinh nghiệp giảng dạy từ 02 năm trở lên, nộp hợp đồng hoặc giấy chứng nhận kèm theo khi đăng ký). Học phí 2.000.000đ/HV.

-         Nếu học viên đã có chứng chỉ “ Lý luận dạy học đại học” sẻ được giảm thêm 500.000đ (HV nộp bản photo công chứng khi đăng ký).

4. Hỗ trợ kinh phí: CBVC nhà trường đang công tác tại ngạch giảng viên sẽ được nhà trường hỗ trợ 50% học phí khi hoàn thành chương trình bồi dưỡng và nộp chứng chỉ về phòng Tổ chức – Hành chính.

Để công tác tổ chức lớp đảm bảo tính đồng bộ và hiệu quả, đề nghị các đơn vị gửi danh sách cán bộ giảng viên của đơn vị đăng ký tham dự lớp học này về phòng Tổ chức – Hành chính qua email: ngocntb@uel.edu.vn  trước ngày 18/7/2017 theo mẫu được đính kèm bên dưới

TẢI FILE CHI TIẾT:

- Thông báo;

- Mẫu đăng ký.Tổng truy cập: 543,905