Ký kết hợp tác với Trường Đại học thương mại La Rochelle (Pháp)

Ngày 08.02.2017, Trường Đại học Kinh tế - Luật và Trường Đại học thương mại La Rochelle (Pháp) đã ký kết thỏa thuận hợp tác về trao đổi giảng viên, sinh viên.

Trong thời gian qua, việc hợp tác giữa hai Trường đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Hiện tại, hai Trường đang đẩy mạnh việc chuyển tiếp sinh viên các ngành quản trị kinh doanh, kinh doanh quốc tế, marketing… theo hình thức cho sinh viên đăng kí. Trong năm 2017, Trường Đại học Kinh tế - Luật sẽ chuyển tiếp 05 sinh viên theo học ngành kinh doanh quốc tế sang học tại Trường Đại học thương mại La Rochelle.

GS. Maxime Gambini – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học thương mại La Rochelle làm việc với 
Trường ĐH Kinh tế - Luật


PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng - Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Luật mong muốn đẩy mạnh 
những chương trình tăng cường tiếng Pháp giữa hai Trường trong thời gian tới
Đại diện hai Trường ký kết thỏa thuận hợp tác và chụp hình lưu niệm

Trước buổi ký kết, GS. Maxime Gambini – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học thương mại La Rochelle đã tham quan cơ sở vật chất của Trường Đại học Kinh tế - Luật./. 


GS. Maxime Gambini tham quan phòng Mô phỏng thị trường tài chính của UEL

Thực hiện: CCA


Tổng truy cập: 543,919