Hội nghị quán triệt Nghị định 186 và Quyết định 26

Ngày 31/10/2014, Tại Trường Đại học Kinh tế - Luật đã diễn ra Hội nghị quán triệt Nghị định 186 và Quyết định 26 do Chính phủ và Thủ tướng chính phủ ban hành về Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia và các cơ sở giáo dục đại hoc thành viên

Tham dự Hội nghị có sự hiện diện của PGS.TS Phan Thanh Bình – UVBCH TW Đảng, Bí thư Đảng ủy-Giám đốc Đại học Quốc gia TP. HCM, Ban giám hiệu cùng toàn thể cán bộ, giảng viên Trường Đại học Kinh tế - Luật và Trường Đại học Công nghệ Thông tin.


Tại Hội nghị, PGS.TS Phan Thanh Bình – Giám đốc Đại học Quốc gia TP. HCM đã quán triệt và triển khai cụ thể nội dung Nghị định 186/2013/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 17/11/2013 về Đại học Quốc gia và Quyết định 26/2014/QĐ-CP do Thủ tướng chính phủ ban hành ngày 26/3/2014 về  Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên.PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng – Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật khẳng định không chỉ riêng Trường Đại học Kinh tế - Luật mà cả ở Trường Đại học Công nghệ Thông tin sẽ rà soát lại Quy chế hoạt động của Trường cho phù hợp với nội dung của Nghị định 186 và Quyết định 26. 
Tổng truy cập: 359,247

26,499