Hội nghị giao ban công tác quốc phòng - quân sự ĐHQG-HCM năm 2017

Ngày 07.04.2017, Ban Chỉ huy Quân sự ĐHQG TP.HCM đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Quốc phòng, Tự vệ, Giáo dục Quốc phòng, An ninh năm 2016 và Triển khai phương hướng, nhiệm vụ, ký kết giao ước thi đua năm 2017 tại Trường Đại học Kinh tế - Luật. 


Năm 2016, Ban Chỉ huy Quân sự ĐHQG TP.HCM cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ, quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ lệnh của Bộ Quốc phòng; chỉ thị, nghị quyết của Quân khu, Thành phố và Ban Thường vụ Đảng ủy – Ban Giám đốc ĐHQG TP.HCM về công tác quốc phòng, tự vệ, giáo dục quốc phòng – an ninh. Tập trung các nhiệm vụ trọng tâm và chủ động tăng cường chỉ đạo các đơn vị huy động lực lượng tự vệ tham gia huấn luyện quân sự, học tập chính trị, phổ biến pháp luật theo chương trình quy định và phối hợp tuần tra bảo vệ cao điểm lễ, tết, bảo đảm an toàn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố và khu đô thị ĐHQG TP.HCM. Công tác giáo dục quốc phòng – an ninh cho sinh viên cũng được tiến hành chặt chẽ, chất lượng và hiệu quả. 


Đồng chí Nguyễn Công Mậu - Phó Bí thư Đảng ủy ĐHQG-HCM - Chính trị viên phó, Ban Chỉ huy Quân sự ĐHQG-HCM quán triệt Nghị quyết của Đảng ủy ĐHQG-HCM về công tác quốc phòng an ninh 2017


Đại tá Nguyễn Văn Chiện - Phó Tổng tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TP.HCM phát biểu chỉ đạo

Tại Hội nghị, cụm thi đua 9 gồm các đơn vị: Trường ĐH Kinh tế - Luật, Trường ĐH Bách khoa, Trường ĐH Khoa học tự nhiên, Trường ĐH Khoa học xã hội & Nhân văn, Trường ĐH Công nghệ thông tin và Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP.HCM) đã ký kết giao ước thi đua năm 2017. 

Với chủ đề thi đua “Hiệu quả, kỷ cương, an toàn, Quyết thắng”, năm 2017, cụm thi đua số 9 quyết tâm tổ chức thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng và công tác thi đua, khen thưởng đi vào chiều sâu, đặc biệt, đẩy mạnh thi đua thực hiện tốt “ba khâu đột phá”: Đột phá nâng cao chất lượng công tác quốc phòng; Đột phá nâng cao công tác huấn luyện – chiến đấu và Đột phá về xây dựng đội ngũ cán bộ Ban Chỉ huy./. 


Các trường thành viên ĐHQG-HCM ký kết giao ước thi đua năm 2017

Thực hiện: CCA


Tổng truy cập: 530,546