Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài cơ sở đào tạo

Ngày 26.11.2016, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh và Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường ĐH Kinh tế - Luật. 

Sau 05 ngày khảo sát chính thức tại Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM với các công việc như: nghiên cứu hồ sơ minh chứng, thảo luận phỏng vấn nhóm, tham quan, kiểm tra cơ sở vật chất…, PGS.TS. Trần Thị Hà - Trưởng đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã trình bày báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng giáo dục của Trường. Báo cáo đã nêu rõ những điểm mạnh và những vấn đề cần cải thiện, bám sát các tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học, đồng thời, đưa ra các khuyến nghị để cải tiến chất lượng của nhà trường.


 

PGS.TS. Trần Thị Hà - Trưởng đoàn chuyên gia đánh giá ngoài trình bày báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá


PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng – Hiệu trưởng nhà trường cám ơn những nỗ lực và tinh thần làm việc của Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài trong 05 ngày khảo sát. Đây cũng là dịp để nhà trường rà soát lại kết quả trong nhiệm kỳ qua và đề ra định hướng, chiến lược hoạt động trong nhiệm kỳ tiếp theo. 

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng - Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Luật phát biểu 


PGS.TS Nguyễn Hội Nghĩa - Phó Giám đốc ĐHQG TP.HCM phát biểu 

TS. Tạ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG HN phát biểu 

PGS.TS Nguyễn Văn Luân - Nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Luật phát biểu 

Kết thúc phiên bế mạc, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG Hà Nội, Trưởng đoàn chuyên gia đánh giá ngoài và Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM đã ký biên bản ghi nhớ hoàn thành đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài. Sau khoảng 01 tháng họp và xem xét, báo cáo đánh giá chính thức chất lượng Trường Đại học Kinh tế - Luật sẽ được Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG Hà Nội công bố trong thời gian sớm nhất./.


Ký kết biên bản ghi nhớ hoàn thành đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường ĐH Kinh tế - Luật


Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài chụp hình cùng lãnh đạo ĐHQG TP.HCM và Ban Giám hiệu, cán bộ, giảng viên Trường ĐH Kinh tế - Luật

Thực hiện: CCA


Tổng truy cập: 367,758

24,787