Lãnh đạo đơn vị

Stt

Đơn vị

Họ và tên, Chức vụ

LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG VÀ ĐƠN VỊ PHỤC VỤ

1

Phòng Tổ chức - Hành chính

ThS Hà Thanh Minh, Trưởng Phòng

ThS Hoàng Ngọc Hiếu, Trợ lý Hiệu trưởng-Phó Trưởng Phòng

2

Phòng Kế hoạch – Tài chính

TS Nguyễn Đình Hưng, Trưởng Phòng-Kế toán trưởng

ThS Lưu Văn Lập, Phó Trưởng Phòng

3

Phòng Đào tạo

TS Nguyễn Thanh Trọng, Trưởng Phòng

ThS Cù Xuân Tiến, Phó Trưởng phòng

ThS Trần Tân Anh Phương, Phó Trưởng phòng

4

Phòng Sau đại học

PGS.TS Đỗ Phú Trần Tình, Trưởng Phòng

ThS Nguyễn Thị Lài, Phó Trưởng Phòng

4 Phòng Quản lý khoa học  PGS.TS Trịnh Quốc Trung, Trưởng Phòng
 ThS Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng Phòng

5

Phòng Công tác sinh viên

ThS Võ Văn Trọng, Trưởng Phòng

CN Lê Thái Huy, Phó Trưởng Phòng

6

Phòng Cơ sở vật chất

TS Trần Thanh Long, Trưởng Phòng

ThS Nguyễn Hoàng Anh Tiến, Phó Trưởng phòng

7

Phòng Quan hệ đối ngoại

ThS Lê Bích Thủy, Trưởng Phòng

ThS Lê Văn Hinh, Phó Trưởng Phòng

8

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

TS Nguyễn Vũ Phương, Trưởng Phòng

ThS Nguyễn Minh Trí, Phó Trưởng Phòng

9

Phòng Công nghệ thông tin

ThS Nguyễn Duy Nhất, Trưởng Phòng
CN Huỳnh Thanh Quảng, Phó Trưởng Phòng

10

Phòng Thanh tra – Pháp chế

TS Đoàn Thị Phương Diệp, Trưởng Phòng

11

Thư viện

ThS Trần Thị Hồng Xiêm, Giám đốc Thư viện

ThS Phạm Hồng Tuấn, Phó Giám đốc Thư viện

12

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp

ThS Nguyễn Duy Hiệp, Giám đốc
ThS Lợi Minh Thanh, Phó Giám đốc

13

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

ThS Nguyễn Tường Châu, Giám đốc

14

Trung tâm Đào tạo quốc tế

TS Trần Quang Long, Giám đốc

15

Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Tài chính

TS Trần Hùng Sơn, Giám đốc

TS Trần Quang Văn, Phó Giám đốc

16

Trung tâm Truyền thông và Tư vấn tuyển sinh

ThS Nguyễn Hải Trường An, Giám đốc

17

Văn phòng Chuyên san Kinh tế - Luật và Quản lý

PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện, Trưởng Ban Biên tập chuyên ngành KT-L &QL - Trưởng Văn phòng Chuyên san

LÃNH ĐẠO CÁC KHOA, BỘ MÔN THUỘC TRƯỜNG

1

Khoa Kinh tế

PGS.TS Nguyễn Chí Hải, Trưởng khoa

ThS Phạm Mỹ Duyên, Phó Trưởng khoa

2

Khoa Kinh tế đối ngoại

TS Huỳnh Thị Thúy Giang, Trưởng khoa
TS Nguyễn Hoàng Dũng, Phó Trưởng khoa

3

Khoa Tài chính – Ngân hàng

PGS.TS Nguyễn Anh Phong, Trưởng khoa

ThS Tô Thị Thanh Trúc, Phó Trưởng khoa

4

Khoa Kế toán – Kiểm toán

TS Nguyễn Thị Lan Anh, Trưởng khoa

TS Hồ Xuân Thủy, Phó Trưởng khoa

5

Khoa Hệ thống thông tin

TS Hồ Trung Thành, Trưởng khoa

ThS Nguyễn Duy Nhất, Phó Trưởng khoa

6

Khoa Quản trị Kinh doanh

TS Huỳnh Thanh Tú, Phó Trưởng khoa phụ trách

TS Trần Thị Hồng Liên, Phó Trưởng khoa

7

Khoa Luật

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nhung, Trưởng khoa

8

Khoa Luật Kinh tế

PGS.TS Dương Anh Sơn, Trưởng khoa

TS Châu Thị Khánh Vân, Phó Trưởng khoa

9

Bộ môn Ngoại ngữ

TS Nguyễn Thị Bích Ngoan, Trưởng Bộ môn

TS Phạm Huy Cường, Phó Trưởng Bộ môn

10

 Khoa Toán kinh tế

TS Phạm Hoàng Uyên, Trưởng khoa

TS Nguyễn Phúc Sơn, Phó Trưởng khoa


Cập nhật ngày 17/3/2020


Tổng truy cập: 365,954

26,818