Giảng viên học vị Tiến sĩ

Stt

Học vị

Họ và tên

Đơn vị

1

PGS.TS

Nguyễn Tiến Dũng

BGH (Khoa Kinh tế)

2

PGS.TS

Nguyễn Ngọc Điện

BGH (Khoa Luật)

3

Tiến sĩ

Hoàng Công Gia Khánh

BGH (Khoa Tài chính-Ngân hàng)

4

Tiến sĩ

Lê Tuấn Lộc

BGH (Khoa Kinh tế đối ngoại)

5

Tiến sĩ

Dương Như Hùng

BGH (Khoa Tài chính-Ngân hàng)

6

PGS.TS

Nguyễn Chí Hải

Khoa Kinh tế

7

PGS.TS

Nguyễn Hồng Nga

Khoa Kinh tế

8

PGS.TS

Nguyễn Văn Luân

Khoa Kinh tế

9

Tiến sĩ

Trần Quang Văn

Khoa Kinh tế

10

PGS.TS

Đỗ Phú Trần Tình

Khoa Kinh tế

11

Tiến sĩ

Hoàng Minh Tuấn

Khoa Kinh tế

12

Tiến sĩ

Nguyễn Thanh Trọng

Khoa Kinh tế

13

Tiến sĩ

Huỳnh Thị Thúy Giang

Khoa Kinh tế đối ngoại

14

Tiến sĩ

Nguyễn Thị Nguyệt Quế

Khoa Kinh tế đối ngoại

15

Tiến sĩ

Trần Thanh Long

Khoa Kinh tế đối ngoại

16

Tiến sĩ

Trần Văn Đức

Khoa Kinh tế đối ngoại

17

Tiến sĩ

Mai Thị Cẩm Tú

Khoa Kinh tế đối ngoại

18

Tiến sĩ

Nguyễn Ngọc Huy

Khoa Tài chính - Ngân hàng

19

GS.TS

Nguyễn Thị Cành

Khoa Tài chính - Ngân hàng

Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế - Tài chính

20

Tiến sĩ

Trần Hùng Sơn

Khoa Tài chính - Ngân hàng

21

Tiến sĩ

Nguyễn Anh Phong

Khoa Tài chính - Ngân hàng

22

Tiến sĩ

Nguyễn Hoàng Anh

Khoa Tài chính - Ngân hàng

23

PGS.TS

Trịnh Quốc Trung

Khoa Tài chính – Ngân hàng

24

Tiến sĩ

Nguyễn Thị Lan Anh

Khoa Kế toán - Kiểm toán

25

Tiến sĩ

La Xuân Đào

Khoa Kế toán - Kiểm toán

26

PGS.TS

Phan Đức Dũng

Khoa Kế toán - Kiểm toán

27

Tiến sĩ

Nguyễn Anh Tuấn

Khoa Hệ thống thông tin

28

Tiến sĩ

Lê Hoành Sử

Khoa Hệ thống thông tin

29

PGS.TSKH

Phạm Đức Chính

Khoa Quản trị kinh doanh

30

Tiến sĩ

Huỳnh Thanh Tú

Khoa Quản trị kinh doanh

31

Tiến sĩ

Phan Đình Quyền

Khoa Quản trị kinh doanh

32

Tiến sĩ

Phạm Thế Tri

Khoa Quản trị kinh doanh

33

PGS.TS

Nguyễn Thị Mai Trang

Khoa Quản trị kinh doanh

34

Tiến sĩ

Võ Thị Ngọc Thúy

Khoa Quản trị kinh doanh

35

PGS.TS

Lê Vũ Nam

Khoa Luật

36

Tiến sĩ

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Khoa Luật

37

Tiến sĩ

Đoàn Thị Phương Diệp

Khoa Luật

38

Tiến sĩ

Nguyễn Đình Huy

Khoa Luật

39

Tiến sĩ

Bành Quốc Tuấn

Khoa Luật

40

PGS.TS

Dương Anh Sơn

Khoa Luật kinh tế

41

Tiến sĩ

Châu Thị Khánh Vân

Khoa Luật kinh tế

42

Tiến sĩ

Nguyễn Trương Anh Trâm

Bộ môn Ngoại ngữ

43

Tiến sĩ

Phạm Huy Cường

Bộ môn Ngoại ngữ

44

PGS.TS

Lê Anh Vũ

Bộ môn Toán Kinh tế

45

Tiến sĩ

Phạm Hoàng Uyên

Bộ môn Toán Kinh tế

46

Tiến sĩ

Phạm Văn Chững

Bộ môn Toán Kinh tế

47

Tiến sĩ

Huỳnh Văn Sáu

Bộ môn Toán Kinh tế

48

Tiến sĩ

Lê Hồng Nhật

Bộ môn Toán Kinh tế

49

Tiến sĩ

Nguyễn Phúc Sơn

Bộ môn Toán Kinh tế

Giảng viên hợp đồng chuyên môn

50

PGS.TS

Nguyễn Tấn Phát

Khoa Kinh tế

51

Tiến sĩ

Trần Trọng Khuê

Khoa Kinh tế

52

Tiến sĩ

Nguyễn Tiến Dũng

Khoa Kinh tế

53

Tiến sĩ

Nguyễn Thị Tuyết Như

Khoa Kinh tế

54

Tiến sĩ

Nguyễn Kim Định

Khoa Kinh tế đối ngoại

55

Tiến sĩ

Lê Thị Kim Xuân

Khoa Tài chính - Ngân hàng

56

Tiến sĩ

Võ Việt Hùng

Khoa Tài chính - Ngân hàng

57

PGS.TS

Vương Đức Hoàng Quân

Khoa Tài chính – Ngân hàng

58

Tiến sĩ

Phan Công Chính

Khoa Hệ thống thông tin

59

Tiến sĩ

Lê Quốc Hiếu

Khoa Hệ thống thông tin

60

Tiến sĩ

Nguyễn Văn Dũng

Khoa Quản trị kinh doanh

61

Tiến sĩ

Phan Văn Thăng

Khoa Quản trị kinh doanh

62

Tiến sĩ

Bùi Việt Hải

Khoa Quản trị kinh doanh

63

Tiến sĩ

Nguyễn Hải Quang

Khoa Quản trị kinh doanh

64

Tiến sĩ

Lê Thành Long

Khoa Quản trị kinh doanh

65

Tiến sĩ

Nguyễn Mạnh Hùng

Khoa Quản trị kinh doanh

66

Tiến sĩ

Phạm Việt Anh

Khoa Luật

67

Tiến sĩ

Trần Thanh Hương

Khoa Luật kinh tế

68

Tiến sĩ

Nguyễn Thị Kim Vinh

Khoa Luật kinh tế

69

Tiến sĩ

Phan Trung Hoài

Khoa Luật kinh tế

70

Tiến sĩ

Lưu Tiến Dũng

Khoa Luật kinh tế

71

PGS.TS

Lê Thị Bích Thọ

Khoa Luật kinh tế

72

Tiến sĩ

Võ Đức Duy

Khoa Luật kinh tế

73

Tiến sĩ

Phan Dân

Bộ môn Toán Kinh tế


Cập nhật ngày 15/12/2016.


Tổng truy cập: 367,750

24,779