Giảng viên học vị Thạc sĩ

Stt

Học vị

Họ và tên

Đơn vị

1

Thạc sĩ

Huỳnh Thị Ly Na

Khoa Kinh tế

2

Thạc sĩ

Mai Lê Thúy Vân

Khoa Kinh tế

3

Thạc sĩ

Nguyễn Thị Thu Hương

Khoa Kinh tế

4

Thạc sĩ

Nguyễn Anh Tuấn

Khoa Kinh tế

5

Thạc sĩ

Tưởng Minh Trang

Khoa Kinh tế

6

Thạc sĩ

Nguyễn Thị Thu Trang

Khoa Kinh tế

7

Thạc sĩ

Nguyễn Thanh Huyền

Khoa Kinh tế

8

Thạc sĩ

Dương Thị Việt

Khoa Kinh tế

9

Thạc sĩ

Nguyễn Thị Vân Anh

Khoa Kinh tế

10

Thạc sĩ

Hà Thanh Minh

Khoa Kinh tế

11

Thạc sĩ

Phạm Mỹ Duyên

Khoa Kinh tế

12

Thạc sĩ

Phạm Thị Hạ Nguyên

Khoa Kinh tế

13

Thạc sĩ

Trần Lục Thanh Tuyền

Khoa Kinh tế

14

Thạc sĩ

Đinh Hoàng Tường Vi

Khoa Kinh tế

15

Thạc sĩ

Trần Thị Lộc

Khoa Kinh tế

16

Thạc sĩ

Huỳnh Hồng Hiếu

Khoa Kinh tế

17

Thạc sĩ

Trần Thị Minh Ngọc

Khoa Kinh tế

18

Thạc sĩ

Lê Nhân Mỹ

Khoa Kinh tế

19

Thạc sĩ

Nguyễn Duy Quang

Khoa Kinh tế đối ngoại

20

Thạc sĩ

Ngô Thanh Trà

Khoa Kinh tế đối ngoại

21

Thạc sĩ

Trần Thiện Trúc Phượng

Khoa Kinh tế đối ngoại

23

Thạc sĩ

Nguyễn Minh Hương

Khoa Kinh tế đối ngoại

23

Thạc sĩ

Đào Thị Ngọc

Khoa Kinh tế đối ngoại

24

Thạc sĩ

Hoàng Lâm Cường

Khoa Kinh tế đối ngoại

25

Thạc sĩ

Nguyễn Công Hòa

Khoa Kinh tế đối ngoại

26

Thạc sĩ

Nguyễn Hoàng Dũng

Khoa Kinh tế đối ngoại

27

Thạc sĩ

Phạm Tố Mai

Khoa Kinh tế đối ngoại

28

Thạc sĩ

Cao Thùy Trang

Khoa Kinh tế đối ngoại

29

Thạc sĩ

Trần Huỳnh Thúy Phượng

Khoa Kinh tế đối ngoại

30

Thạc sĩ

Nguyễn Văn Nên

Khoa Kinh tế đối ngoại

31

Thạc sĩ

Phạm Ngọc Ý

Khoa Kinh tế đối ngoại

32

Thạc sĩ

Nguyễn Thị Diệu Hiền

Khoa Kinh tế đối ngoại

33

Thạc sĩ

Phùng Tuấn Thành

Khoa Kinh tế đối ngoại

34

Thạc sĩ

Chung Từ Bảo Như

Khoa Kinh tế đối ngoại

35

Thạc sĩ

Hoàng Thọ Phú

Khoa Tài chính - Ngân hàng

37

Thạc sĩ

Hoàng Trung Nghĩa

Khoa Tài chính - Ngân hàng

38

Thạc sĩ

Nguyễn Thị Diễm Hiền

Khoa Tài chính - Ngân hàng

39

Thạc sĩ

Phạm Chí Khoa

Khoa Tài chính - Ngân hàng

40

Thạc sĩ

Nguyễn Thị Ngân

Khoa Tài chính - Ngân hàng

41

Thạc sĩ

Lê Quang Minh

Khoa Tài chính - Ngân hàng

42

Thạc sĩ

Tô Thị Thanh Trúc

Khoa Tài chính - Ngân hàng

43

Thạc sĩ

Nguyễn Thị Hai Hằng

Khoa Tài chính - Ngân hàng

44

Thạc sĩ

Võ Đình Vinh

Khoa Tài chính - Ngân hàng

45

Thạc sĩ

Nguyễn Duy Hiệp

Khoa Tài chính - Ngân hàng

46

Thạc sĩ

Nguyễn Thị Đan Quế

Khoa Tài chính - Ngân hàng

47

Thạc sĩ

Hồ Thị Hồng Minh

Khoa Tài chính - Ngân hàng

48

Thạc sĩ

Lê Thị Hải Yến

Khoa Tài chính – Ngân hàng

49

Thạc sĩ

Nguyễn Hải Yến

Khoa Tài chính – Ngân hàng

50

Thạc sĩ

Lợi Minh Thanh

Khoa Kế toán - Kiểm toán

51

Thạc sĩ

Nguyễn Thị Thu Thủy

Khoa Kế toán - Kiểm toán

52

Thạc sĩ

Nguyễn Hoàng Diệu Hiền

Khoa Kế toán - Kiểm toán

53

Thạc sĩ

Hồng Dương Sơn

Khoa Kế toán - Kiểm toán

54

Thạc sĩ

Trương Thị Hạnh Dung

Khoa Kế toán - Kiểm toán

55

Thạc sĩ

Hồ Xuân Thủy

Khoa Kế toán - Kiểm toán

56

Thạc sĩ

Lê Ngọc Hương Trà

Khoa Kế toán - Kiểm toán

57

Thạc sĩ

Nguyễn Thị Phượng Loan

Khoa Kế toán - Kiểm toán

58

Thạc sĩ

Trần Thanh Thúy Ngọc

Khoa Kế toán - Kiểm toán

59

Thạc sĩ

Phạm Thị Huyền Quyên

Khoa Kế toán - Kiểm toán

60

Thạc sĩ

Nguyễn Thị Khoa

Khoa Kế toán - Kiểm toán

61

Thạc sĩ

Hoàng Thị Mai Khánh

Khoa Kế toán - Kiểm toán

62

Thạc sĩ

Nguyễn Chí Hiếu

Khoa Kế toán - Kiểm toán

63

Thạc sĩ

Đào Vũ Hoài Giang

Khoa Kế toán - Kiểm toán

64

Thạc sĩ

Phạm Quốc Thuần

Khoa Kế toán - Kiểm toán

65

Thạc sĩ

Hồ Trung Thành

Khoa Hệ thống thông tin

66

Thạc sĩ

Nguyễn Duy Nhất

Khoa Hệ thống thông tin

67

Thạc sĩ

Trương Hoài Phan

Khoa Hệ thống thông tin

68

Thạc sĩ

Phạm Mạnh Cường

Khoa Hệ thống thông tin

69

Thạc sĩ

Ngô Cao Định

Khoa Hệ thống thông tin

70

Thạc sĩ

Lê Hải Nam

Khoa Hệ thống thông tin

71

Thạc sĩ

Vũ Thúy Hằng

Khoa Hệ thống thông tin

72

Thạc sĩ

Triệu Việt Cường

Khoa Hệ thống thông tin

73

Thạc sĩ

Phan Phi Yến

Khoa Hệ thống thông tin

74

Thạc sĩ

Lê Thị Kim Hiền

Khoa Hệ thống thông tin

75

Thạc sĩ

Trần Thị Ánh

Khoa Hệ thống thông tin

76

Thạc sĩ

Trần Duy Thanh

Khoa Hệ thống thông tin

77

Thạc sĩ

Nguyễn Quang Hưng

Khoa Hệ thống thông tin

78

Thạc sĩ

Đặng Ngọc Bích

Khoa Quản trị kinh doanh

79

Thạc sĩ

Đỗ Đức Khả

Khoa Quản trị kinh doanh

80

Thạc sĩ

Nguyễn Thị Bình Minh

Khoa Quản trị kinh doanh

81

Thạc sĩ

Nguyễn Thị Kim Oanh

Khoa Quản trị kinh doanh

82

Thạc sĩ

Nguyễn Thị Hồng Gấm

Khoa Quản trị kinh doanh

83

Thạc sĩ

Nguyễn Thị Phương Thủy

Khoa Quản trị kinh doanh

84

Thạc sĩ

Võ Thị Ngọc Trinh

Khoa Quản trị kinh doanh

85

Thạc sĩ

Nguyễn Khánh Trung

Khoa Quản trị kinh doanh

86

Thạc sĩ

Vũ Quốc Việt Nam

Khoa Quản trị kinh doanh

87

Thạc sĩ

Nguyễn Ngọc Quế Trân

Khoa Quản trị kinh doanh

88

Thạc sĩ

Nguyễn Thị Huyền Trang

Khoa Quản trị kinh doanh

89

Thạc sĩ

Nguyễn Minh Châu

Khoa Quản trị kinh doanh

90

Thạc sĩ

Mai Thu Phương

Khoa Quản trị kinh doanh

91

Thạc sĩ

Nguyễn Thu Thủy Tiên

Khoa Quản trị kinh doanh

92

Thạc sĩ

Hoàng Đoàn Phương Thảo

Khoa Quản trị kinh doanh

93

Thạc sĩ

Lê Đăng Lăng

Khoa Quản trị kinh doanh

94

Thạc sĩ

Trần Thị Hồng Liên

Khoa Quản trị kinh doanh

95

Thạc sĩ

Trần Thị Ý Nhi

Khoa Quản trị kinh doanh

96

Thạc sĩ

Nguyễn Hoàng Diễm Hương

Khoa Quản trị kinh doanh

97

Thạc sĩ

Nguyễn Minh Thoại

Khoa Quản trị kinh doanh

98

Thạc sĩ

Cung Thục Linh

Khoa Quản trị kinh doanh

99

Thạc sĩ

Huỳnh Thị Nam Hải

Khoa Luật

100

Thạc sĩ

Châu Quốc An

Khoa Luật

101

Thạc sĩ

Hoàng Thị Ngữ

Khoa Luật

102

Thạc sĩ

Bạch Thị Nhã Nam

Khoa Luật

103

Thạc sĩ

Trương Quốc Tuấn

Khoa Luật

104

Thạc sĩ

Lê Nguyễn Gia Thiện

Khoa Luật

105

Thạc sĩ

Trần Thị Thu Ngân

Khoa Luật

106

Thạc sĩ

Nguyễn Thị Khánh Ngọc

Khoa Luật

107

Thạc sĩ

Phan Thỵ Tường Vi

Khoa Luật

108

Thạc sĩ

Trần Thị Lệ Thu

Khoa Luật

109

Thạc sĩ

Lưu Minh Sang

Khoa Luật

110

Thạc sĩ

Bùi Thị Hằng Nga

Khoa Luật kinh tế

111

Thạc sĩ

Trịnh Thục Hiền

Khoa Luật kinh tế

112

Thạc sĩ

Phạm Xuân Hoàng

Khoa Luật kinh tế

113

Thạc sĩ

Vũ Kim Hạnh Dung

Khoa Luật kinh tế

114

Thạc sĩ

Nguyễn Phan Phương Tần

Khoa Luật kinh tế

115

Thạc sĩ

Nguyễn Trường Ngọc

Khoa Luật kinh tế

116

Thạc sĩ

Đào Gia Phúc

Khoa Luật kinh tế

117

Thạc sĩ

Nguyễn Ngọc Thứ

Khoa Luật kinh tế

118

Thạc sĩ

Đào Thị Thu Hằng

Khoa Luật kinh tế

119

Thạc sĩ

Nguyễn Thị Thu Trang

Khoa Luật kinh tế

120

Thạc sĩ

Trương Trọng Hiểu

Khoa Luật kinh tế

121

Thạc sĩ

Nguyễn Thị Phương Thảo

Khoa Luật kinh tế

122

Thạc sĩ

Giản Thị Lê Na

Khoa Luật kinh tế

123

Thạc sĩ

Nguyễn Thị Lâm Nghi

Khoa Luật kinh tế

124

Thạc sĩ

Phan Thị Hương Giang

Khoa Luật kinh tế

125

Thạc sĩ

Nguyễn Minh Bách Tùng

Khoa Luật kinh tế

126

Thạc sĩ

Bùi Lê Thục Linh

Khoa Luật kinh tế

127

Thạc sĩ

Trà Văn Trung

Bộ môn Ngoại ngữ

128

Thạc sĩ

Nguyễn Thị Bích Ngoan

Bộ môn Ngoại ngữ

129

Thạc sĩ

Huỳnh Ngọc Minh Lý

Bộ môn Ngoại ngữ

130

Thạc sĩ

Đỗ Châu Cúc Phương

Bộ môn Ngoại ngữ

131

Thạc sĩ

Châu Ngọc Thảo Nguyên

Bộ môn Ngoại ngữ

132

Thạc sĩ

Đào Thị Anh Thư

Bộ môn Ngoại ngữ

133

Thạc sĩ

Võ Phước Như Hảo

Bộ môn Ngoại ngữ

134

Thạc sĩ

Lê Bích Thủy

Bộ môn Ngoại ngữ

135

Thạc sĩ

Nguyễn Tường Châu

Bộ môn Ngoại ngữ

136

Thạc sĩ

Lê Thị Hiền Hoa

Bộ môn Ngoại ngữ

137

Thạc sĩ

Nguyễn Hoàng Ngọc Khánh

Bộ môn Ngoại ngữ

138

Thạc sĩ

Dương Thị Kim Hương

Bộ môn Ngoại ngữ

139

Thạc sĩ

Trương Công Bằng

Bộ môn Ngoại ngữ

140

Thạc sĩ

Nguyễn Vũ Phương

Bộ môn Ngoại ngữ

141

Thạc sĩ

Nguyễn Ngọc Huy

Bộ môn Toán Kinh tế

142

Thạc sĩ

Nguyễn Đình Uông

Bộ môn Toán Kinh tế

143

Thạc sĩ

Lê Thanh Hoa

Bộ môn Toán Kinh tế

144

Thạc sĩ

Võ Thị Lệ Uyển

Bộ môn Toán Kinh tế

145

Thạc sĩ

Đoàn Hồng Chương

Bộ môn Toán Kinh tế

146

Thạc sĩ

Hà Văn Hiếu

Bộ môn Toán Kinh tế

147

Thạc sĩ

Phạm Thị Ngọc Hà

Bộ môn Toán Kinh tế

148

Thạc sĩ

Huỳnh Tố Uyên

Bộ môn Toán Kinh tế


 Cập nhật ngày 30/10/2016


Tổng truy cập: 367,721

24,750