Giảng viên cao cấp, giảng viên chính

Stt

Học hàm, học vị

Họ và tên

Đơn vị

Giảng viên cao cấp

1

GS.TS

Nguyễn Thị Cành

Khoa Tài chính – Ngân hàng

2

PGS.TS

Nguyễn Tiến Dũng

BGH (Khoa Kinh tế)

3

PGS.TS

Nguyễn Văn Luân

Khoa Kinh tế

4

PGS.TS

Nguyễn Ngọc Điện

BGH (Khoa Luật)

5

PGS.TS

Nguyễn Chí Hải

Khoa Kinh tế

6

PGS.TS

Nguyễn Hồng Nga

Khoa Kinh tế

7

PGS.TS

Đỗ Phú Trần Tình

Khoa Kinh tế

8

PGS.TS

Trịnh Quốc Trung

Khoa Tài chính – Ngân hàng

9

PGS.TS

Phan Đức Dũng

Khoa Kế toán – Kiểm toán

10

PGS.TSKH

Phạm Đức Chính

Khoa Quản trị kinh doanh

11

PGS.TS

Nguyễn Thị Mai Trang

Khoa Quản trị kinh doanh

12

PGS.TS

Lê Vũ Nam

Khoa Luật

13

PGS.TS

Dương Anh Sơn

Khoa Luật kinh tế

14

PGS.TS

Lê Anh Vũ

Bộ môn Toán Kinh tế

Giảng viên chính

 

1

TS

Dương Như Hùng

BGH (Khoa Tài chính-Ngân hàng)

2

TS

Dương Thị Việt

Khoa Kinh tế

3

ThS

Hà Thanh Minh

Khoa Kinh tế

4

ThS

Phạm Thị Hạ Nguyên

Khoa Kinh tế

5

ThS

Phạm Tố Mai

Khoa Kinh tế đối ngoại

6

TS

La Xuân Đào

Khoa Kế toán - Kiểm toán

7

TS

Phan Đình Quyền

Khoa Quản trị kinh doanh

8

TS

Phạm Thế Tri

Khoa Quản trị kinh doanh

9

ThS

Đỗ Đức Khả

Khoa Quản trị kinh doanh

10

TS

Nguyễn Đình Huy

Khoa Luật

11

TS

Phạm Văn Chững

Bộ môn Toán Kinh tế

12

TS

Huỳnh Văn Sáu

Bộ môn Toán Kinh tế


Cập nhật ngày 30/10/2016


Tổng truy cập: 367,739

24,768