Thông báo tuyển sinh đào tạo Tiến sỹ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 2015

Phòng Tổ chức - Hành chính kính gửi Thầy Cô công văn số 40/ĐHKTL-TCHC ngày 02/03/2015 về việc thông báo tuyển sinh đào tạo Tiến sỹ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm  2015, kèm theo văn bảo của ĐHQG và BGD&ĐT.

Một số lưu ý đến Thầy, Cô khi đăng ký dự tuyển:

1. ĐHQG TP.HCM sẽ tổ chức buổi tập huấn, trao đổi kinh nghiệm chuẩn bị hồ sơ dự tuyển vào 8h30, Thứ Ba, ngày 10/03/2015 tại phòng 617 Nhà Điều hành ĐHQG-HCM. Quý Thầy, Cô có nhu cầu tham dự, vui lòng phản hồi email đăng ký trước ngày 6/03/2015 (qua địa chỉ mail: dungtnh@uel.edu.vn)

2. Vì hồ sơ đăng ký yêu cầu phải có xác nhận của Cơ quan BHXH TP.HCM (Phụ lục 4) nên Thầy Cô khi nộp hồ sơ vui lòng gửi Phụ lục 4 (bản giấy có ký tên - 2 bản) về Phòng Tổ chức - Hành chính trước ngày 15/03/2015.

3. Thầy, Cô đăng ký hồ sơ để tổng hợp theo từng đơn vị. Kính đề nghị Lãnh đạo đơn vị tổng hợp hồ sơ, xếp theo thứ tự ưu tiên và có ý kiến nhận xét đối với ứng viên (trình độ chuyên môn, khả năng nghiên cứu, thâm niên công tác.... và phương án bố trí giảng viên thay thế nếu ứng viên trúng tuyển) để Hội đồng Trường có căn cứ xét hồ sơ. Kính đề nghị lãnh đạo gửi công văn nhận xét các ứng viên của đơn vị mình và hồ sơ giấy kèm theo về phòng TC-HC trước ngày 20/03/2015.

Quý Thầy, Cô liên hệ chuyên viên phụ trách: Hà Dung để được giải đáp. Số điện thoại nội bộ 6351, email: dungtnh@uel.edu.vn

Trân trọng./.

Tài liệu đính kèm


Tổng truy cập: 365,941

26,805