Nhân sự và phân công nhiệm vụ

1. Nhân sự phòng phụ trách: 26

- Lãnh đạo Phòng: 02

- Chuyên viên: 06

- Nhân viên y tế: 01

- Nhân viên phục vụ: 01

- Nhân viên lái xe: 04

- Nhân viên bảo vệ: 12

 

2. Phân công nhiệm vụ

ThS Hà Thanh Minh, Trưởng PhòngE-mail: minhht@uel.edu.vn

Điện thoại: 028.37244555 - 6355

1. Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Trường về công tác của phòng

2. Phụ trách chung và chỉ đạo hoạt động của Phòng

3. Trực tiếp phụ trách các mảng công tác tổ chức, cán bộ:

- Phát triển và điều chỉnh tổ chức bộ máy;

- Sắp xếp, định biên nhân sự;

- Quy trình quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ;

- Xây dựng các quy chế, đề án tổ chức và hoạt động;

- Thường trực các Hội đồng: Hội đồng thi đua, khen thưởng CBVC; Hội đồng kỷ luật CBVC; Hội đồng về lương; Hội đồng tuyển dụng ...

- Tham gia các Hội đồng khác của Trường;

- Thi đua, khen thưởng;

- Quản lý thông tin CB-VC;

- Công tác đối nội, đối ngoại của phòng, trường;

- Bảo vệ chính trị nội bộ, ANTT trường.

 

ThS Hoàng Ngọc Hiếu - Trợ lý Hiệu trưởng, Phó Trưởng PhòngE-mail: hieuhn@uel.edu.vn

Điện thoại: 028.37244555 – 6355

1. Thực hiện các nhiệm vụ của Trợ lý Hiệu trưởng

2. Hỗ trợ công tác thi đua, khen thưởng; tuyển dụng

3. Tổng hợp, thực hiện các loại báo cáo, thống kê.

4. Tổ chức, tham gia phục vụ các ngày kỷ niệm, lễ, hội nghị… của Trường

5. Phụ trách mảng thanh toán ngoài giờ của các đơn vị trực thuộc Trường

6. Duyệt đăng ký văn phòng phẩm của các đơn vị

7. Tiếp cán bộ, viên chức góp ý, liên hệ công việc với Hiệu trưởng

8. Theo dõi hoạt động chung của Tổ xe, Bộ phận Y tế và Đội bảo vệ

9. Phụ trách thông tin trang website của Phòng TC-HC

 

ThS Tạ Nguyễn Hà Dung, Chuyên viên

E-mail: dungtnh@uel.edu.vn

Điện thoại: 028.37244555 – 6356

1. Giải quyết hồ sơ cho CBVC chấm dứt hợp đồng, nghỉ không lương, chuyển công tác

2. Quản lý quá trình tham gia bảo hiểm của cán bộ viên chức, tăng giảm bảo hiểm xã hội hàng tháng, thanh toán chế độ bảo hiểm cho cán bộ, viên chức: ốm đau, thai sản, dưỡng sức… chốt sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động nghỉ việc, chuyển công tác; thủ tục cấp thẻ BHYT, đổi nơi KCB cho cán bộ viên chức

3. Hồ sơ thành lập hội đồng, ban, tổ công tác của Trường

4. Hồ sơ tạm ứng, thanh quyết toán kinh phí cho các hoạt động tổ chức Hội đồng tuyển dụng nhân sự, Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở, hội đồng khoa học & đào tạo, kinh phí đào tạo bồi dưỡng và các hoạt động khác

5. Công tác tuyển dụng cán bộ, viên chức

6. Công tác xây dựng định mức tiết chuẩn cho giảng viên

7. Công tác đánh giá thù lao cố vấn học tập

 

ThS Huỳnh Thủy Tiên, Chuyên viên

Email: tienht@uel.edu.vn

Điện thoại: 028.37244555 – 6356

1. Hồ sơ đi công tác nước ngoài của cán bộ, viên chức

2. Công tác chức danh giáo sư, phó giáo sư

3. Quản lý phần mềm hồ sơ cán bộ, viên chức

4. Chế độ tập sự đối với cán bộ, viên chức; phụ cấp công việc của chuyên viên, nhân viên

5. Công tác tuyển dụng cán bộ, viên chức

6. Hồ sơ bổ nhiệm, miễn nhiệm, bổ nhiệm ngạch, chuyển ngạch viên chức

7. Đăng lịch công tác tuần của Trường

8. Cập nhật thông tin website Phòng Tổ chức - Hành chính

9. Cấp giấy xác nhận CBVC Trường

 

ThS Mai Quang Hợp, Chuyên viên

E-mail: hopmq@uel.edu.vn

Điện thoại: 028.37244555 – 6351

1. Hợp đồng làm việc, Hợp đồng lao động, Hợp đồng khoán

2. Cập nhật phụ cấp thâm niên, phụ cấp ưu đãi hàng tháng

3. Báo cáo thống kê

4. Theo dõi nghỉ phép, tổng hợp sơ bộ thông tin lương và tổng hợp đánh giá hiệu suất công việc hàng tháng

5. Công tác thi đua, khen thưởng, các danh hiệu nhà giáo hàng năm
6. Công tác nâng lương thường xuyên, trước hạn hàng năm

7. Đăng ký mã số thuế cho nhân sự mới tuyển dụng, nhận đăng ký giảm trừ gia cảnh

 

Phan Quang Dũng, Chuyên viên

E-mail: dungpq@uel.edu.vn

Điện thoại: 028.37244555 – 6356

1. Công tác cấp phát thẻ, điều chỉnh thẻ Bảo hiểm y tế cho sinh viên; bảo hiểm tai nạn cho CBVC và SV

2. Xây dựng và theo dõi các kế hoạch thực hiện công tác y tế học đường. Theo dõi Hồ sơ quyết toán BHYT HSSV với cơ quan BHXH TP.HCM. Hỗ trợ tổ chức khám sức khỏe HSSV đầu năm học. Hỗ trợ công tác tuyên truyền BHYT

3. Tiếp nhận và bàn giao  hồ sơ trình Hiệu trưởng ký duyệt

4.  Văn phòng phẩm phục vụ hoạt động của Trường, các đợt tuyển sinh, hội thảo, lễ hội cấp Trường

5. Soạn thảo Quyết định đi công tác trong nước của cán bộ, viên chức

6. Phụ trách liên hệ quà tặng, khách sạn... phục vụ các hoạt động của trường, hội nghị, hội thảo, lễ hội cấp trường; ấn phẩm, lịch thiệp.

 

CN Nguyễn Thị Thơm, Chuyên viên

E-mail:  thomnt@uel.edu.vn

Điện thoại: 028.37244555 – 6351

 

1. Công tác văn thư lưu trữ

2. Công tác hành chính văn phòng: quản lý con dấu, hồ sơ lưu trữ của Trường

3. Thanh quyết toán các khoản chi thường xuyên hàng tháng: nước phòng họp, tiếp khách Ban Giám hiệu, hoa, taxi,…

4. Cấp giấy đi đường, giấy giới thiệu cán bộ - viên chức

5. Liên hệ đặt vé máy bay đi công tác trong và ngoài nước của Ban Giám hiệu
6. Sao y văn bằng chứng chỉ, hồ sơ

ThS Nguyễn Thị Bé Ngọc, Chuyên viên

E-mail: ngocntb@uel.edu.vn

Điện thoại: 028.37244555 - 6351

1. Xây dựng kế hoạch, xử lý hồ sơ cử cán bộ đi đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng trong - ngoài nước và tiếp nhận lại.

2. Xây dựng kế hoạch, theo dõi hồ sơ việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của CBVC theo từng đối tượng, học hàm, học vị.

3. Hồ sơ thanh toán chế độ đi công tác và văn thư của Ban Giám hiệu

4. Hỗ trợ điều phối lịch của Tổ xe hàng tuần, hồ sơ quyết toán xăng dầu của Tổ xe

5. Thư ký các cuộc họp, hội nghị cấp Trường

 

Nguyễn Thị Phi Nga, Nhân viên y tế

E-mail: ngantp@uel.edu.vn

Điện thoại: 028.37244555 - 6911

1. Thực hiện các công tác trực chuyên môn tại Bộ phận y tế

2. Cấp phát thuốc cho CBVC và HSSV đối với các ca bệnh thông thường

3. Sơ cứu và chuyển viện đối với các trường hợp bệnh nặng

4. Thực hiện công tác khám sức khỏe đầu năm học cho HSSV và lưu trữ hồ sơ sức khỏe SV

5. Hỗ trợ thực hiện công tác tuyên truyền BHYT HSSV

6. Mua thuốc, vật tư y tế sử dụng cho hoạt động chuyên môn theo kế hoạch hoạt động được HT phê duyệt

 

Phan Thị Mỹ Liên, Nhân viên

E-mail: lienptm@uel.edu.vn

Điện thoại: 028.37244555 - 6351

1. Phục vụ trà nước phòng Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng

2. Phục vụ các cuộc họp cấp Trường: chuẩn bị nước, kiểm tra vệ sinh phòng

3. Phục vụ các Hội đồng, Hội nghị, Hội thảo quy mô cấp Trường: đặt hoa và tiệc buffet, tiệc teabreak cho các hoạt động chung.

4. Chuẩn bị, kiểm tra các tài sản phục vụ cho các hoạt động tổ chức sự kiện như: khay, khăn, bình hoa…

 


3. Nhân viên Tổ lái xe:

- Phạm Tấn Hoàn

- Nguyễn Hoàng Khoa

- Dương Văn Phương

- Nguyễn Quang Hoà

Điện thoại: 028.37244555 - 6353

1. Các thành viên của Tổ xe làm việc theo lịch chung của Trường

2. Chấp hành về quy định pháp luật, an toàn trong lái xe, bảo dưỡng, vệ sinh xe định kỳ

 

4. Nhân viên Đội bảo vệ: 
- Đặng Đức Thương
- Nguyễn Văn Lương
- Nguyễn Ngọc Nam
- Nguyễn Ngọc Thảo
- Trần Huy Hoàng
- Hồ Minh Mẫn 

- Đặng Quốc Hùng

- Lý Lữ Bình
- Bùi Ngọc Phú
- Lê Văn Duẩn
- Trương Tấn Cường
- Lê Văn Duẩn

Điện thoại: 028.37244529
Tổng truy cập: 359,246

26,498