Thông tin về công tác nhân sự trong tháng 9/2015


Phòng Tổ chức - Hành chính thông báo đến quý đơn vị về công tác nhân sự trong tháng 9/2015 để nắm thông tin. Cụ thể:

*Quyết định về công tác cán bộ 

1. Quyết định 651/QĐ-ĐHKTL: TS Hoàng Công Gia Khánh thôi kiêm nhiệm chức vụ Tổ trưởng Tổ Công nghệ thông tin để tập trung công tác Phó Hiệu trưởng.

2. Quyết định 652/QĐ-ĐHKTL: Bổ nhiệm CN Nguyễn Hoàng Đoan, Tổ phó Tổ Công nghệ thông tin giữ chức vụ Tổ trưởng Tổ Công nghệ thông tin.

* Quyết định cho cán bộ, viên chức thôi việc

3. Quyết định 654/QĐ-ĐHKTL: CN Đinh Thị Thu Phương, chuyên viên Phòng Hợp tác quốc tế.

4. Quyết định 655/QĐ-ĐHKTL: ThS Nguyễn Thị Kiều, chuyên viên Phòng Hợp tác quốc tế.

* Tuyển mới - Ký Hợp đồng làm việc

5. ThS Hoàng Thị Mai Khánh, giảng viên Khoa Kế toán - Kiểm toán

6. Nguyễn Phương Quỳnh Chi, Thư ký Khoa Luật Kinh tế.

Các quyết định trên có hiệu lực từ ngày 01/9/2015.

Trân trọng./. 


Tổng truy cập: 365,962

26,826