Thông tin về công tác nhân sự trong quý II/2017


Phòng Tổ chức - Hành chính thông báo đến quý đơn vị về công tác nhân sự trong thời gian quý II năm 2017 để nắm thông tin. Cụ thể như sau:* Chấm dứt hợp đồng làm việc

1. ThS Phan Thỵ Tường Vi, giảng viên Khoa Luật chấm dứt hợp đồng làm việc từ ngày 01/06/2017.

2. CN Bùi Thị Như Hằng, chuyên viên Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng làm việc từ ngày 15/07/2017.

3. TS Lê Đăng Lăng, giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh chấm dứt hợp đồng làm việc từ ngày 10/07/2017.

* Ký hợp đồng nhân sự mới

1. CN Nguyễn Quang Nghĩa, chuyên viên Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp từ ngày 01/8/2017

2. CN Đồng Văn Kiên, chuyên viên Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp từ ngày 01/8/2017

3. CN Nguyễn Khắc Thành, chuyên viên Trung tâm Truyền thông và Tư vấn tuyển sinh từ ngày 15/07/2017

4. CN Hoàng Thị Thu Thương, chuyên viên Trung tâm Truyền thông và Tư vấn tuyển sinh từ ngày 15/07/2017

5. CN Nguyễn Hữu Tín, chuyên viên Phòng Quan hệ đối ngoại từ ngày 15/07/2017

6. ThS Đặng Thị Phước Toàn, giảng viên Khoa Kinh tế đối ngoại từ ngày 15/04/2017

7. ThS Lê Thị Ngọc Yến, giảng viên Khoa Luật từ ngày 01/05/2017

8. ThS Nguyễn Vĩnh Khương, giảng viên Khoa Kế toán - Kiểm toán từ ngày 01/05/2017

Trân trọng./.


Tổng truy cập: 367,644

24,673