Thông tin về công tác nhân sự tháng 8/2015

Phòng Tổ chức - Hành chính thông báo đến quý đơn vị về công tác nhân sự trong tháng 8/2015 để nắm thông tin. Cụ thể:
 
1. CN Vũ Thị Thu Hà, chuyên viên Thư viện: chuyển công tác về Sở Lao động TB-XH TP.HCM từ ngày 01/8/2015.

2. ThS Đoàn Xuân Minh Hòa, chuyên viên Phòng Đào tạo: chuyển công tác về Học viện cán bộ TP.HCM từ ngày 01/8/2015.

3. Tiếp nhận PGS.TS Trịnh Quốc Trung từ Viện Khoa học xã hội Vùng Nam Bộ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về công tác tại Trường (giảng viên Khoa Tài chính - Ngân hàng) từ ngày 01/8/2015.


Tổng truy cập: 365,946

26,810