Thông tin về công tác nhân sự tháng 11/2014

Phòng Tổ chức - Hành chính thông báo đến quý đơn vị về công tác nhân sự trong tháng 11/2014 để nắm thông tin. Cụ thể:
 
Nhân sự chủ chốt của Công đoàn, Đoàn thanh niên Trường

1. Ngày 7/11/2014: Công đoàn Trường đã tổ chức Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2012 - 2017). Ban Thường vụ Công đoàn Trường tiếp tục nhiệm vụ đến năm 2017 gồm có:

+ ThS Dương Thị Việt, Chủ tịch
+ ThS Phạm Quốc Thuần, Phó Chủ tịch
+ ThS Hà Thanh Minh, Ủy viên thường vụ

2. Ngày 14,15/11/2014 đã diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn Trường nhiệm kỳ VI (2014 - 2017). Đại hội đã bầu Ban Chấp hành và các chức danh chủ chốt.

+ ThS Hoàng Ngọc Hiếu, tái đắc cử Bí thư Đoàn trường
+ CN Võ Nguyển Thanh Thu, Phó Bí thư
+ CN Nguyễn Văn Nên, Phó Bí thư (giảng viên Khoa Kinh tế đối ngoại kiêm nhiệm)


Tổng truy cập: 359,251

26,503