Thông tin về công tác nhân sự tháng 10/2014


Nhằm cung cấp thông tin kịp thời đến các đơn vị về tình hình nhân sự chung của Trường để Thầy Cô thuận tiện trong liên hệ công việc,

Phòng Tổ chức - Hành chính thông tin đến quý đơn vị về tình hình nhân sự (ký hợp đồng mới, chuyển đơn vị công tác,...) từ tháng 7/2014 đến nay.

Cụ thể như sau:

I. Nhà trường đã ký hợp đồng lao động với 9 nhân sự mới:

* Giảng viên các Khoa

1. TS Đinh Trung Hòa - Bộ môn Toán kinh tế (từ ngày 15/7/2014)

2. ThS Cao Thùy Trang  - Khoa Kinh tế đối ngoại  (từ ngày 01/10/2014)

3. ThS Nguyễn Duy Hiệp - Khoa Tài chính - Ngân hàng (từ ngày 01/10/2014)

4. TS Phan Thị Hồng Đức - Khoa Kế toán - Kiểm toán (từ ngày 01/10/2014)

5. ThS Nguyễn Thị Huyền Trang - Khoa Quản trị kinh doanh (từ ngày 01/10/2014)

* Các Phòng, Trung tâm

1. ThS Nguyễn Minh Thành - Trung tâm Đào tạo quốc tế (từ ngày 01/10/2014)

2. CN Hoàng Thị Quế Hương, Trung tâm Đào tạo quốc tế (từ ngày 15/10/2014)

3. CN Trần Thị Kim Đào - Văn phòng Chuyên san Kinh tế - Luật và Quản lý (từ ngày 15/10/2014)

4. CN Phan Thiện Phú - Phòng Quản trị thiết bị (Ký hợp đồng khoán 1 tháng, từ ngày 15/10/2014)

II. Chuyển công tác trong nội bộ Trường

1. CN Lê Phước Anh chuyển từ Tổ Công nghệ thông tin về Phòng Hợp tác quốc tế (từ ngày 01/10/2014)

2. ThS Nguyễn Thôn Dã và 3. ThS Vũ Văn Điệp chuyển từ Khoa Hệ thống thông tin về Tổ Công nghệ thông tin (từ ngày 15/9/2014)Tổng truy cập: 367,753

24,782