Thông tin về công tác cán bộ tháng 8/2015


Phòng Tổ chức - Hành chính thông báo đến quý đơn vị về công tác cán bộ trong tháng 8/2015 để nắm thông tin. Cụ thể:

1. Quyết định 637/QĐ-ĐHKTL: TS Hoàng Công Gia Khánh thôi kiêm nhiệm chức vụ Trưởng bộ môn Ngân hàng thuộc Khoa Tài chính - Ngân hàng để tập trung công tác Phó Hiệu trưởng.

2. Quyết định 638/QĐ-ĐHKTL: Bổ nhiệm PGS.TS Trịnh Quốc Trung giảng viên Khoa Tài chính - Ngân hàng giữ chức vụ Trưởng bộ môn Ngân hàng thuộc Khoa Tài chính - Ngân hàng.

Các quyết định có hiệu lực từ ngày 01/9/2015.

Trân trọng./. 


Tổng truy cập: 365,927

26,791