Thông tin về công tác cán bộ tháng 4 năm 2015

Phòng Tổ chức - Hành chính thông báo đến quý đơn vị về công tác cán bộ trong tháng 4/2015 để nắm thông tin. Cụ thể:
1. TS Nguyễn Thị Hồng Hanh, thôi giữ chức vụ Trưởng bộ môn Hệ thống thông tin quản lý để nhận nhiệm vụ Trưởng bộ môn Thương mại điện tử thuộc Khoa Hệ thống thông tin.

2. Bổ nhiệm ThS Nguyễn Duy Nhất, Phó Trưởng khoa Hệ thống thông tin kiêm nhiệm chức vụ Phó Trưởng bộ môn Hệ thống thông tin quản lý.

Các quyết định có hiệu lực từ ngày 01/4/2015.

Trân trọng./.


Tổng truy cập: 365,920

26,784