Thông tin về công tác cán bộ (cập nhật tháng 10/2014)

Phòng Tổ chức - Hành chính thông báo đến quý đơn vị về công tác nhân sự trong tháng 10/2014 để nắm thông tin. Cụ thể:

1. TS La Xuân Đào thôi giữ chức vụ Trưởng khoa Kế toán - Kiểm toán từ ngày 01/11/2014 do hết tuổi làm công tác quản lý theo quy định.

2. Bổ nhiệm TS Nguyễn Thị Lan Anh, Trưởng bộ môn Kế toán giữ chức vụ Trưởng khoa Kế toán - Kiểm toán nhiệm kỳ 2011 - 2016 kể từ ngày 01/11/2014.

Ngày 31/10/2014, Ban Giám hiệu Trường làm việc với CBVC Khoa Kế toán - Kiểm toán và công bố Quyết định bổ nhiệm tại buổi làm việc.

Tổng truy cập: 359,270

26,522