Nhà giáo Ưu tú

Stt

Học hàm, học vị

Họ và tên

Đơn vị

Năm được phong tặng

1

PGS.TS

Nguyễn Chí Hải

Trưởng Khoa Kinh tế

2010

2

GS.TS

Nguyễn Thị Cành

Giảng viên Khoa Tài chính – Ngân hàng

2012

3

PGS.TS

Nguyễn Tiến Dũng

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng

2014

4

PGS.TS

Lê Anh Vũ

Trưởng Bộ môn Toán Kinh tế

2014


Cập nhật ngày 15/01/2016


Tổng truy cập: 367,756

24,785